Coming soon: mobile blogging! / Binnenkort: mobiel bloggen!

Thanks to WordPress for Android I soon hope to blog quicker, more frequent and more up-to-date! So watch this space…

Dankzij WordPress voor Android hoop ik binnenkort sneller, vaker en actueler te kunnen bloggen! Reden te meer om hier vaak terug te komen ;)

Totally Awesome New Look

Wow… I really like this new ‘theme’ by WordPress. Slight nag with the way it seems unable to change text colour in the side bars when I take a dark background (which is even cooler than this one).

Think I’m gonna stick with this for a while now. Lots to play with here!

As a photographer I of course LOVE the option of putting a nice big photo at the top… this one happens to be one that aforementioned Iki sent to me. It was just screaming for a little bit of Photoshop treatment. Iki, I hope you like it, and hereby I’m giving you photo credit.
(Clearly my own photos are not good enough to feature on my blog, so I’m relying on others :S.)


Ja dus dit is een nieuw thema van WordPress en ik moet zeggen… erg onder de indruk. Wat gezeik met de ‘donkere’ variant, maar dat zoek ik nog wel uit. Donker is nog mooier dan deze lichte versie.

Voorlopig is dit mijn thema, veel meer aanpasbaar dan de vorige :-).

Opinion | Opinie 14/03/2010 (belated)

Well, my opinion is/was that if you’re out of the house and nowhere near a computer for a day and a half, then it’s difficult to get your opinions out.

Also, that that was still preferable over having nothing to do and all the time in the world for blogging an opinion :p.


Nou, mijn mening is/was dus dat als je anderhalve dag van huis bent en niet in de buurt van een computer, dat het dan moeilijk is je mening te publiceren.

En ook dat dat nog steeds beter is dan niks te doen hebben met alle tijd van de wereld om een mening te schrijven :p.

Blog pimping

Long have I been jealous of my friend Steven’s blog – no, not of his blog really, but of the little box that briefly outlines his current activities.

Now I’ve head a rummage around my widgets and guess whaat – I can have one like that, too!

I even carbon-copied the exact same position, but that’s mostly because it makes a lot of sense for it to be there. Well maybe I’ll move it to the top left, just to be different.

Meanwhile, enjoy :)!


Lange tijd ben ik al stikjaloers op de blog van mijn vriend Steven – niet echt op zijn blog, maar meer op het kleine vakje waarin kort z’n activiteiten staan opgesomd.

Nou heb ik eens rondgesnuffeld in mijn widgets en, hee ho – ik heb er ook zo eentje!

Ik heb zelfs de positie gekopieerd, al is dat voornamelijk omdat het nou eenmaal de beste positie lijkt. Misschien dat ik het verplaats naar linksboven, om anders te zijn.

Tot die tijd – geniet ervan :)!

Back! / Terug!

Have a bit more time for blogging again, but I might restrict myself for a while to “microblogging”. But stuff will start to appear again.

Funny, (almost) exactly one month of silence…

Ik heb weer wat meer tijd om te bloggen, al zal ik me misschien beperken tot “micro-bloggen” voor even. Maar er komen weer nieuwe stukkies bij!

En dat na (vrijwel) precies een maand stilte…