Poetry: Voorbij de Laatste Stad – Gerrit Achterberg

I like to dabble with translating – in fact, somewhere within I still dream of making money as a translator, somehow. So, I usually take an opportunity to translate something between English and Dutch. I even do it ‘the wrong way around’: it is said you should always translate to your native language. I usually end up translating to English instead. I’d like to think I’m even not half bad :P (better than Google Translate at least, har har).

A friend of mine asked me to translate the following poem for him, from Dutch into English. It’s very beautiful by one of the highest-acclaimed Dutch poets of the last century, Gerrit Achterberg.

Oddly, when I looked at my previous attempt at translating a poem (Melopee by Paul van Ostaijen), I noticed just how bloody similar the two poems are. Read for yourself, it’s kinda spooky.

Anyway, here goes. As with Melopee I’ve put a technical explanation of what I did and why below the fold. Enjoy!

Voorbij de Laatste Stad – Gerrit Achterberg

Aan het roer dien avond stond het hart
en scheepte maan en bossen bij zich in
en zeilend over spiegeling
van al wat geleden had
voer ik met wind en schemering
om boeg en tuig voorbij de laatste stad

Beyond the Final Town – Gerrit Achterberg

At helm that evening Heart stood strong
embarking moon and woods with him on board
and sailing ‘cross reflection of
all things that grief had known
I steered with wind and dusk that streamed
round bow and rig beyond the final town

Vertaling/translation: Marcel Volker

(technical background below the fold)

Continue reading

Poetry: Melopee – Paul van Ostaijen

Poetry? Why?

Have you gone SOFT Marcel?

Well… my dear friend Iki sent me a set of photos of our weekend in Belgium this January. On one of them I thought I recognised a few lines by my favourite Dutch(-language) poet: Paul van Ostaijen.

‘Onder de maan schuift de lange rivier / Over de lange rivier’

Which is just so in the style of van Ostaijen. Indeed it was – which made me really smug for having recognised him based on just a line and a half :p – and it turns out to be his last poem; a calm, dispassionate, impressionist discription of his life. It’s not so long so I tried my hand at a translation for Iki whose Dutch isn’t as good as her Swedish – and I actually think I didn’t do too bad a job.

So, I’m publishing it here and now. Ah, the joys of vanity.

Melopee – Paul van Ostaijen

Onder de maan schuift de lange rivier
Over de lange rivier schuift moede de maan
Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee

Langs het hoogriet
langs de laagwei
schuift de kano naar zee
schuift met de schuivende maan de kano naar zee
Zo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan en de man
Waarom schuiven de maan en de man getweeën gedwee naar de zee


Mélopée – Paul van Ostaijen

Under the moon the long river slides
Over the long river the moon sleepily slides
Under the moon on the long river the canoe slides to sea

Past the high reed
past the low pasture
slides the canoe to sea
slides with the sliding moon the canoe to sea
So to sea they are companions the canoe the moon and the man
Why do the two the moon and the man meekly slide to sea

Vertaling/translation: Marcel Volker

(technical background below the fold)

Continue reading

A Thing of Beauty

To make a prairie it takes a clover and one bee.
One clover, and a bee,
And reverie.
The reverie alone will do,
If bees are few.
(Emily Dickinson)

Een weide maak je met wat klaver en een bij
Een klavertje, een bij,
En dromerij
Of bij gebrek aan bijen
Met alleen maar dromerijen
(vertaling: Rob Schouten)

One of my favorite poems that I have been meaning to post for a long time / een van mijn favoriete gedichten die ik al lang wilde posten

(Nederlandse vertaling uit de bundel A Thing of Beauty – De bekendste gedichten uit de wereldliteratuur)

Opinion | Opinie 01/02/2010

Februari begint goed voor ferme meningen!

de Volkskrant schrijft een ongelofelijk belabberd stuk over klimaatverandering

De wetenschaps(?)redactie verantwoordelijk voor dat tendentieuze artikel moet zich doodschamen!

Ik ben in een chagrijnige bui omdat in dezelfde Volkskrant (online) een of ander warhoofd genaamd Maarten Keulemans een serie drogredenen mag spuien die al honderden keren zijn weerlegd door mensen die er wel verstand van hebben. Gelukkig is dat stuk ZO beroerd dat ik er mijn tijd niet aan hoef te besteden; het is ook zo slecht dat het geen enkele publiciteit verdient – dus geen link ernaartoe.

Maar dit artikel is niet een opinie van een dom en ongeïnformeerd persoon, maar is gepubliceerd onder autoriteit van een redactie, en dus verwacht je (tevergeefs, in dit geval) een zekere kwaliteit.

Ik zal proberen er stukje bij beetje doorheen te gaan en aan te tonen waarom het een flutartikel is, dat de hardeschijfruimte waar het op staat niet waard is.

Dubieuze bronnen in rapport VN Klimaatpanel”

De titel begint al lekker tendentieus. De bronnen zijn niet zozeer dubieus als wel “onwetenschappelijk”, d.w.z. niet afkomstig uit wetenschappelijke tijdschriften; een klein maar naar mijn mening belangrijk verschil.

“Het controversiële, jongste rapport van het VN-klimaatpanel blijkt onder meer gebaseerd te zijn op een scriptie van een student Aardrijkskunde en een artikel in een bergbeklimmerblad.”

Meer tendentieus taalgebruik; onder wetenschappers is dit rapport nauwelijks controversieel. Er is alleen een kleine en luide minderheid van klimaatsceptici die alles controversieel maken dat niet overeenkomt met hun ideale wereldbeeld waar geen AGW in voorkomt. Om dezelfde reden trouwens is de evolutietheorie NIET controversieel.

“Dat meldt de Britse krant the Sunday Telegraph zondag. Het rapport van het panel, het IPPC [sic] , verschijnt iedere zes jaar en dient als basis voor het beleid van nationale overheden.

In het meest recente rapport beweert het IPPC [sic], dat het ijs in de bergen van de Andes, Alpen en Afrika smelt door klimaatverandering.”

Nog meer tendentieuze woorden; hoewel technisch gezien misschien correct gebruikt, is “beweren” iets dat je normaliter associeert met wat de kapster zegt over de kleren die je draagt “als je zulke schoenen draagt vind je nooit een man”, of zelfs met liegen “de dief beweerde onschuldig te zijn”.

“Het klimaatpanel voert als bewijs twee bronnen aan, wat [sic] een scriptie en een tijdschriftartikel blijken te zijn, aldus de Britse krant.”

Zoals het daar staat is dat domweg een leugen. Het IPCC gebruikt schat ik tientallen zoniet honderden bronnen voor deze beweringen. Welke idioot durft een zin op te schrijven die letterlijk genomen zegt dat al het bewijs dat het IPCC heeft voor het smelten van ijs op grote schaal over drie continenten gebaseerd is op alleen die twee bronnen? Zit er een klimaatscepticus bij de VK ofzo?

Lees HIER het relevante IPCC rapport; de passages waar het over gaat staan rond blz 85 (tabel 1.2). Tel de bronnen (er staat nota bene “selected”, om de lijst binnen de perken te houden)! (terzijde, ik als complete leek had geen enkele moeite om binnen enkele minuten die relevante passages terug te vinden op de IPCC website, alles is prima aangegeven en er is dus geen enkel excuus voor de Volkskrant om niet hetzelfde te hebben gedaan.)

“Zo zijn stukken uit een artikel met anekdotes van bergbeklimmers in het rapport opgenomen als bewijs voor het smelten van gletsjers tussen 1900 tot 2000.”

Feitelijke onjuistheid; het gaat om het verlies van “ice climbs”. Als bekend is dat, in zeg 1920, een klimmer een bepaalde route heeft geklommen en die route is nu weg…? Dan heet dat anekdotisch bewijs, maar het is nog altijd meer bewijs dan anekdote. Het is namelijk feitelijk moeilijk te ontkennen dat dat ijs weg is; en om te verwachten dat al dit soort bevindingen uit wetenschappelijke tijdschriften worden gehaald is een beetje onzinnig.

Is het uitsterven van de buidelwolf ooit ge-peer-reviewd en wetenschappelijk gepubliceerd? Nee. Is het arme beest daarom minder uitgestorven? Duh. Niet alles dat waar is moet wetenschappelijk gepubliceerd zijn om waar te zijn.

Nog afgezien daarvan, het IPCC gebruikt zoals gezegd vele bronnen naast deze genoemde twee om aan te tonen (niet: “te beweren”…) dat ijs massaal verdwijnt op vele plaatsen in de wereld. Ik zou denken dat vooral foto’s gebruikt worden om langer terug te kunnen kijken – zie bijvoorbeeld blz 87 in bovengenoemd rapport. Die foto’s zijn ook niet afkomstig uit peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften, trouwens, om mijn punt van boven nog even te verduidelijken.

“Verbazingwekkend

Eén van de auteurs van het VN-rapport en verbonden aan een onderzoeksinstituut in Dublin, professor Tol, zei in een reactie dat hij niet snapt waarom werkgroep 2, die volgens hem verantwoordelijk was voor het bewuste gedeelte van het rapport, zo’n ‘slordig werk’ heeft afgeleverd. Hij noemt de bevindingen ‘verbazingwekkend’ ”

Deze is makkelijk. Er is dus één (1) persoon te vinden die bereid is kritiek te leveren op (dit specifieke deel van) het IPCC-rapport. Wat bewijst dat?

Precies. He-le-maal niks.

Er wordt geen ruimte gegeven aan één enkele “second opinion”, er wordt niet verteld hoeveel moeite er is gedaan om deze mening te vinden, die mooi past in het bangmakende verhaal van de krant – zijn er eerst tien mensen geïnterviewd die, saai, saai, er geen punt van maakten, voordat deze man gevonden werd? Of was dit de eerste van velen? Zonder een antwoord op die vragen is die paragraaf net zoveel waard als de mening van de kapster van mijn vriendin.

De andere bron blijkt een scriptie van een student van de master Aardrijkskunde aan de universiteit van Bern in Zwitserland te zijn waarin tientallen berggidsen geciteerd worden. Beide artikelen zijn echter nooit wetenschappelijk gescreend, iets dat wel gebeurt met publicaties in wetenschappelijke bladen.”

“De andere bron” is een herhaling van de leugen daarboven. Nogmaals, het zijn twee (mogelijk “selected”, dus niet de enige, maar dat is niet duidelijk) referenties bij één observatie in één tabel op één bladzijde van het rapport. Niet DE bronnen, dus.

Zie verder mijn argument boven.

“Het IPCC heeft niet gereageerd op vragen van de Britse krant waarom het de artikelen als bron heeft gebruikt.”

Technisch gezien misschien waar, maar daarnaast ook een slinkse verdachtmaking. alsof het IPCC iets te verbergen heeft.

“Opnieuw berekenen

Het VN-rapport kwam uit in 2007 en al eerder bleek dat het op een aantal punten rammelt. Deze week werd bekend dat het IPCC cijfers over het smelten van de Himalayagletsjers opnieuw gaat berekenen. De klimaatwetenschappers hadden gewaarschuwd dat de gletsjers in 2035 zouden zijn gesmolten. Het wetenschappelijke bewijs daarvoor bleek echter ondeugdelijk en het IPCC zat er circa driehonderd jaar naast.

Een aantal punten is in mijn taalgebruik meervoud; vervolgens geeft de Volkskrant slechts één zo’n punt – dat volgens mij nog steeds het enige punt is dat totnutoe gemaakt was tegen dat rapport. Rammelen is de zoveelste tendentieuze opmerking.

Ugh… die bewering over 300 jaar is ZO fout, dat ik een aparte post moet gaan schrijven om dat te weerleggen. Bedankt, Volkskrant. Flutjounalisten. IK DOE JULLIE WERK stelletje pauperschrijvers!

Dit is trouwens wat de VK zelf over dat gletsjerverhaal schreef: “De meeste studies en deskundigen geven wel aan dat de ijsmassa’s in het gebied snel kleiner worden en misschien rond het eind van de eeuw zeventig procent zijn geslonken.” Dat rijmt wat mij betreft óók niet erg met het pas volledig verdwenen zijn over 300 jaar.

“Eind vorig jaar bleek haalden hackers al informatie boven water, dat sommige wetenschappers informatie over klimaatverandering zouden hebben gemanipuleerd. Er is een onderzoek ingesteld.”

Oh ja, dat “schandaal”.

Mijn samenvatting daarvan: De totale e-mailcorrespondentie van meer dan tien jaar klimaatonderzoek wordt gehackt en het enige dat de fanatieke AGW denialists kunnen vinden zijn een paar stukjes – die vervolgens out-of-context openbaar worden gemaakt – waarin enkele wetenschappers zich negatief uitlaten over collega’s, dreigen een aantal ondeugdelijke artikelen niet te willen publiceren, en klagen dat hun tijd opgaat aan het weerleggen van ononderbouwde kritiek.

Als dát moet bewijzen dat AGW een hoax is, dan ga ik alvast sparen voor een mooi huis op een berg in een land ver van de zee.

Volkskrant, doe jullie werk eens goed, en stop met het publiceren van dit soort onwetenschappelijke, ongefundeerde bagger, die alleen maar bijdraagt aan het scheppen van een klimaat (no pun intended :p) waarin de veranderingen die nodig zijn steeds moeilijker te realiseren worden. Dit soort werk verwacht ik in de Televaag, niet in de VK. Schaam jullie. Diep.

Opinion | Opinie 12/01/2010

Een eenvoudige doch voedzame mening vandaag!

Ik vind DIT ontzettend mooi en goed nieuws:

Koninklijke Bibliotheek gaat alle publicaties sinds 1470 digitaliseren

Alle publicaties in het Nederlands. Alle. Sinds 1470.

Ja, ik moest het ook twee keer lezen voor ik het geloofde. Maar wat een geweldig goed nieuws, wat een mooi project. Fan Tas Tisch.

“Dat is een gigantische klus: in totaal gaat het om zo’n 600 miljoen pagina’s. In 2013 moet tien procent klaar zijn, in 2030 moeten alle bladzijdes zijn ingescand.”

Wauw. Succes! Ik kijk ernaar uit!

BOGOF

Soms zie ik kleine tekenen

dat het misschien toch wel goed zit met mijn Engels.

“Bogof”
-“What?”
“Bogof!”

Ik weet nog goed dat mijn huisgenote in mijn eerste adres in Brighton die afkorting gebruikte. Ik wist niet eens dat het een afkorting was. In dezelfde zin gebruikte ze ook de afkorting “spekbol”, die ik ook niet begreep. Het was iets met eten, want daar had ik naar gevraagd; we stonden in de keuken en ze was aan het koken. De spekbol bleek geen typisch Engels gerecht van opgerold varkensvet, maar de moderne afkorting voor spaghetti bolognese, “spag bol”.

Deze week keek ik een aflevering van de spelshow Eggheads. In de laatste ronde speelde de enige overgebleven uitdager, een Engelsman van een jaar of veertig, parachutespringer in het leger, tegen alle vijf “Eggheads”. Nadat hij, net als de Eggheads, alle drie multiple-choice vragen goed had beantwoord, ging het naar sudden death – open vragen.

“What does the abbreviation BOGOF, denoting a modern marketing technique, stand for?”

Hij wist het niet, en verloor.