Charity of the Month: Terre des Hommes

Charity of the Month, version 2.0

As of NOW, Charity of the Month has expanded, and improved. With a world full of worthy causes, I cannot keep track of all of the charities. Also, I value the opinion of my friends. Therefore, I have decided to combine these two: I’m asking my friends to suggest a charity and write a promotional text, after which I will donate to that charity and post the whole thing here, as Charity of the Month. A win/win/win situation I reckon.

We kick off with my good friend Steven Verhelst, famous for having an excellent blog, his own Wikipedia entry, and a receding hairline. Actually, I slightly cheated with this one – I remembered him mentioning Terre des Hommes on his blog once and now I simply reminded him. (More actually, of many of my friends I already have some idea of what charity they would like to “endorse” – but let me not get ahead of myself. )

First off then, is Steven’s featured charity:

terredeshommes

I don’t like children. Even worse, I despise them. If they don’t blow their noses in your curtains or climb in them so the whole construction comes down from the ceiling, they’ll keep asking you for Coke or other caffeinated drinks. And because of their resulting hyperactivity you can’t understand a word of your favourite TV-program. The worst is: they won’t stop, you can’t send them on a sabbatical. Well, I guess that’s called boarding school.

With almost a hundred percent certainty I can say that I wouldn’t be a good father. And there should be more people who could say that about themselves.

The Dutch writer Henk Elsink once said: ‘There should be a licensing system for getting children and buying a stereo.’

At some places in the world, children won’t touch the curtains – simply because the dump they’re living on doesn’t have any. Or because they don’t have time and have to work in prostitution. Or because they are abused. Or because they are physically impaired, ignored.

There is no reason to exploit children, wherever on the planet they have been born. Children should go to school. Children should play. And I don’t mean with Playstations, but with Meccano, skipping ropes, each other.

That’s why I donate to Terre des Hommes. Doesn’t everybody deserve a childhood?

Steven Verhelst

(de Nederlandse versie van Steven’s promotie vind je onder de ‘fold’)

Terre des Hommes

Ik hou niet van kinderen. Sterker nog, ik vind ze verschrikkelijk. Als ze niet hun neus in je gordijnen snuiten of eraan gaan hangen zodat de hele handel naar beneden komt, zeuren ze je kop gek om cola of andere caffeïne-houdende drankjes. Met als gevolg dat ze de hele avond hyperactief rondrennen, en je je favoriete televisieprogramma nauwelijks kan verstaan. Het ergste is: ze houden nooit op, je kunt ze niet een jaartje op sabbatical sturen. Nou ja, zoiets heet misschien kostschool.

Met bijna honderd procent zekerheid kan ik zeggen dat ik geen goede vader zou zijn. En er zouden meer mensen moeten zijn die dat over zichzelf beweren.

De schrijver Henk Elsink zei ooit: ‘Eigenlijk zou er een vergunningenstelsel moeten zijn voor het krijgen van kinderen en het aanschaffen van een stereoinstallatie.’

Op sommige plekken in de wereld blijven kinderen van de gordijnen af – simpelweg omdat ze op een vuilnisbelt wonen waar geen gordijnen zijn. Of omdat ze geen tijd hebben door hun werk in de prostitutie. Omdat ze mishandeld worden. Omdat ze gehandicapt zijn en aan hun lot worden overgelaten.

Er is natuurlijk geen enkele reden om kinderen uit te buiten, waar ter wereld ze ook geboren zijn. Kinderen dienen naar school te gaan. Te spelen. En dan bedoel ik niet met Playstations, maar met blokkendozen, met springtouwen, met elkaar.

Daarom ben ik ook donateur van Terre des Hommes. Want iedereen verdient toch een jeugd?

Steven Verhelst

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s