Natuurbescherming – oh nee, toch niet

Macquarie Island

Dit las ik vandaag in de Guardian. Het verhaal zou leuk zijn als het niet zo tragisch was; hoe een (goedbedoelde) poging om wat aan natuurbeheer te doen volledig uit de hand is gelopen.

Het eiland ligt halverwege tussen Australië en Antarctica. Door toedoen van de mens is de ecologische geschiedenis nogal, ahem, turbulent, zoals wordt beschreven in het Guardian-artikel. Momenteel is 40% van de vegetatie weggevreten door konijnen en moet er waarschijnlijk een £11M kostend reddingsplan worden uitgevoerd om het eiland te redden.

Te veel dieren, te weinig dieren, te veel dieren, te weinig…

Kort na de ontdekking ervan in 1810 werden de zeeberen, zeeolifanten en pinguins uitgeroeid (voor de vacht en het vet). Tegelijkertijd werd het eiland ‘ontdekt’ door ratten en muizen die van de schepen af sprongen. Om te voorkomen dat die knagertjes aan voedselvoorraden zouden beginnen, werden kort daarna katten geïntroduceerd. En 60 jaar daarna volgden konijnen, om schipbreukelingen iets te eten te geven (dat was toentertijd traditie).

De konijnen bleken een makkelijke prooi voor de katten, waardoor de kattenpopulatie explodeerde. Als bij-effect stierven daardoor twee niet-vliegende inheemse vogels uit. Omdat de konijnen fokten als, nouja, konijnen, werd ondertussen ook de inheemse vegetatie weggevreten.

In 1970, met 130.000 konijnen op het eiland, werd myxomatose verspreid om daar iets tegen te doen. Binnen 10 jaar was de konijnenpopulatie teruggebracht tot onder de 20.000 en begon de vegetatie te herstellen. Helaas echter gingen de katten, op zoek naar andere prooi, zich vervolgens te buiten aan inheemse gravende vogels, waardoor het nodig werd geacht de katten af te schieten.

In 2000 werd de laatste kat geveld, maar (je voelt het al aankomen), toen explodeerde de konijnenpopulatie weer, tot verdriet van de lokale planten. Myxomatose (zoals te verwachten) hield de konijnen ook niet in toom. Tientallen jaren herstel van plantengroei werd door de konijnen snel weer ongedaan gemaakt. En toen in 2006 een aardverschuiving een groot deel van een pinguinkolonie [hm die waren toch uitgeroeid? MV] uitvaagde werd de schuld zelfs bij de konijnen gezocht.

En nu?

Momenteel is zo’n 40% van het eiland dus al kaalgevreten door de konijnen. Er ligt een ambitieus, £11M kostend plan klaar om alle 130.000 konijnen, 100.000 muizen EN 36.000 ratten op het eiland uit te roeien. Een plan dat helemaal niet nodig was geweest als er in het verleden wat beter was nagedacht over de beslissingen wat te doen met de beestjes op het eiland.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s